క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్

Creative Links

Cinema Kalalo Kaladhar | సినిమా కళలో కళాధర్

రూపకల్పన: కళాధర్, ఎస్ వి రామారావు, మాటూరి సూరిబాబు చలనచిత్ర రంగంలో ఆర్ట్ విభాగానికి ఎంతో ప్రాధా..

₹150.00

Prathistathmaka Cinema Samstha-Vahini | ప్రతిష్టాత్మక సినిమా సంస్థ-వాహిని

ప్రతిష్టాత్మక సినిమా సంస్థ-వాహినిపుస్తక రూపకల్పన- మాటూరి సూరిబాబు..

₹200.00

Sthanam Narasimharao Nata Jeevana Prasthanam | స్థానం నరసింహారావు నట జీవన ప్రస్థానం

"నాటకావతంస" స్థానం నరసింహారావు నట జీవన ప్రస్థానంఒక్కొక్కప్పుడు పరస్పర విరుద్ధమయిన – పాత్రలను ధరించి,..

₹200.00

Swara Lahari | స్వర లహరి

సుప్రసిద్ధ సంగీతదర్శకుల వ్యాసమాలిక సంకలనం: కాంపల్లె రవిచంద్రన్పి.బి.శ్రీనివాస్ ప్రతివాద భయ..

₹150.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)