కవిత్వం

కవిత్వం

అనువాద కవిత్వం

Bengali Baul Kavitvam|బెంగాలీ బౌల్ కవిత్వం

Bengali Baul Kavitvam|బెంగాలీ బౌల్ కవిత్వం170 Bengali Poems Of 80 Baul Poets, Translated Into Telugu..

₹200.00

Chalam Geethanjali|చలం గీతాంజలి

చలం గీతాంజలి అనువాద కవిత్వం..

₹290.00

Galib Geetaalu | గాలిబ్ గీతాలు

"ఏను స్వయముగా కవితన్ వరించలేదు, తానె వరియించె కైతల రాణినన్ను"..

₹50.00

Miya Kavitvam|మియా కవిత్వం

Miya Poetry Of Assam, Translated By Mukunda Rama Rao..

₹120.00

Nivedana | నివేదన

గీతాంజలిలోని విశ్వజనీన భావాలు, అభ్యుదయ కాంక్ష, ఎల్లరి ఉన్నతి కోరే తత్త్వం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించి ప్రా..

₹100.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)
Special BooksAll Books are here