కవిత్వం

కవిత్వం

ఆణిముత్యాలు కవిత్వం

Jashuva Rachanalu-Gabbilam | జాషువ రచనలు-గబ్బిలం

జీవిత కృతి - 'గబ్బిలం'కవి శక్రేశుడు గండపెండెరములన్ గాంగేయ తీర్థంబులన్వివిధోపాయన సత్కృతుల్ గొనిన గాంధ..

₹40.00

Mahaprastanam | మహాప్రస్థానం

శ్రీశ్రీ రచించిన సంచలన కవితా సంకలనం మహా ప్రస్థానం, ఇది వెలుబడిన తరువాత తెలుగు సాహిత్య..

₹80.00

Viswambhara | విశ్వంభర

విశ్వంభర డా.సి.నారాయణరెడ్డి రచించిన పద్య కావ్యము. ఈ గ్రంథానికి 1988 సంవత్సరంలో భ..

₹90.00

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)