తత్వశాస్త్రం

తత్వశాస్త్రం

తత్వశాస్త్రం

TAO-Saagipo Haayigaa|డావో - సాగిపో... హాయిగా!

TAO-Saagipo Haayigaa-డావో - సాగిపో... హాయిగా!సర్వోత్తమంగా ఉండాలని మరీ అంత తీవ్రంగా ప్రయత్నించకు. అతి..

₹150.00

Boumaneeyam|బౌమనీయం - ఆధునికత నుంచి ద్రవాధునికత దాకా

ప్రపంచీకరణలోని ఆధునికత దశను ప్రఖ్యాత సామాజిక శాస్త్రవేత్త జిగ్మంట్ బౌమన్ 'ద్రవాధునిక కాలం' అంటాడు. ద..

₹395.00

Confucius|కన్ఫ్యూషియస్

Who is traditionally considered the paragon of Chinese sages. Confucius’s teachings and philosophy u..

₹175.00

Devudu - Ante Emiti? | దేవుడు - అంటే ఏమిటి?

మత ధర్మమూ, తాత్వికతా, మనోతత్వ విచారణా కలిసి అపూర్వమైన తీరులో సమ్మేళవించుకున్న కృష్ణమూర్తి బోధనలు సమగ..

₹180.00

Dhyanam | ధ్యానం

ధ్యానం అంటే ఒక పదినిమిషాలో లేదా అంటే ఒక గంట సేపో చేసేసి, తక్కిన రోజంతా మీ దుష్ట చేష్టలు కొనసాగించు క..

₹100.00

Ee Vishayamai Alochinchandi | ఈ విషయమై ఆలోచించండి

ఈ విషయమై ఆలోచించండి ప్రముఖ భారతీయ తత్త్వవేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తి రచించిన గ్రంథ పరంపర. ఆంగ్లంలో ముద్ర..

₹130.00

Eemee Kaani Manishe Anandajeevi | ఏమీ కాని మనిషే ఆనంద జీవి

ఏమీ కాని మనిషే - ఆనంద జీవి - స్నేహితురాలికి లేఖలు..

₹120.00

Eeviplavam Antarangamlo | ఈ విప్లవం అంతరంగంలో

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఆధునిక తత్వవేత్తల్లో ఆద్యుడిగా ప్రపంచమంతా ప్రశంసలు పొందిన జ్ఞాని. ఇతడు 1895 ..

₹295.00

Gatham Nundi Vimukthi | గతం నుండి విముక్తి

మానవుని దురవస్థ, జీవితానికి సంబంధించిన అనంత సమస్యలు - ఈ రెంటినీ సమీకరిస్తూ శ్రీ కృష్ణమూర్తి చెప్పిన ..

₹70.00

Himsaku Ateetamga | హింసకు అతీతంగా

"నేను కాంతిని దర్శించాను. దుఃఖాన్ని, బాధను నయంచేసి వేసే కారుణ్యాన్ని నేను అందుకున్నాను. ఆ కారుణ్యం న..

₹130.00

Jiddu Krishnamurti Drukpathamlo Vidya | జిడ్డు కృష్ణమూర్తి దృక్పథంలో విద్య

అనువాదం: నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు తప్పక చదివి తెలు..

₹140.00

Krishnamurti Tatvam | కృష్ణమూర్తి తత్వం-పరిచయ సంపుటం

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి చెప్పినది ఏమిటి అని తెలుసుకోగోరే పాఠకులకోసం యీ సంకలన గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తున్నాము..

₹180.00

Showing 1 to 12 of 22 (2 Pages)
Special BooksAll Books are here