విశేష ఆదరణ

విశేష ఆదరణ

విశేష ఆదరణ

Asammathi Patram | అసమ్మతి పత్రం

''వారి (తెలుగు కవుల) కవితలు మేము మొదట చదివినప్పుడు, వాటిలో ఉపయోగించిన భాష అనునిత్యమూ మాట్లాడే భాషకూ,..

₹120.00

Srimadramayanamu-10 Books|శ్రీమద్రామాయణము-10 సంపుటాలు

ఈ పుస్తకం చాలా బరువు ఎక్కువగా వున్నది అయినందున రవాణా చార్జీలు కూడా ఎక్కువ. పుస్తకం ధరలో ఈ చార్జీలు క..

₹5,150.00

Vandella Kathaku Vandanaalu | వందేళ్ల కథకు వందనాలు

ఈ పుస్తకం చాలా బరువు ఎక్కువగా వున్నది అయినందున రవాణా చార్జీలు కూడా ఎక్కువ. పుస్తకం ధరలో ఈ చార్జీలు క..

₹1,450.00

Veyipadagalu | వేయిపడగలు

ఈ నవలను విశ్వనాధ సత్యనారాయణ ఆశువుగా చెబుతుండగా అతని తమ్ముడు వేంకటేశ్వర్లు వ్రాశారు. 1934లో సరిగ్గా 2..

₹888.00

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)
Special BooksAll Books are here