నాటకాలు

నాటకాలు

ఆణిముత్యాలు - నాటకాలు

Gurajada Kanyasulkam | గురజాడ కన్యాశుల్కం

తాంబూలాలిచ్చేశాను, ఇక తన్నుకు చావండి, డామిట్‌! కథ అడ్డంగా తిరిగింది, పొగ తాగనివాడు దున్నపోతై పుట్టున..

₹120.00

గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కం

Gurajada wrote this play to raise awareness about what he felt was a scandalous state of affairs in ..

₹120.00

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)
Special BooksAll Books are here