కొత్త పుస్తకాలు

కొత్త పుస్తకాలు

కొత్త పుస్తకాలు

Bhushanam Kathalu|భూషణం కథలు

Handling Time 3-4 Daysభూషణం ఏదీ దాచుకోలేడు. మనసులో అతని బాధని దాచుకోలేకే ఈ కథలు రాసేడని నేననుకుంటున్..

₹450.00

Madhukalasam|మధుకలశమ్

నీవెవరు నేనెవరునిలిచిపోదుమ మనముమట్టిబొమ్మల యటులమట్టిలో గలియమటెఈ క్షణమె సత్యమ్ముఈ దినమె నిత్యమ్ముజరిగ..

₹150.00

Prakrithisparsa|ప్రకృతిస్పర్శ

కేశవ పరుగెడుతూ ఒక్క క్షణం ఆగాడు. చేతిని వెనక్కి జరిపి,పిలక పట్టుకుని గట్టిగా లాగాడు. నొప్పి చేసింది...

₹225.00

Swayamsiddha|స్వయంసిద్ధ

ఏ స్త్రీ కూడా తాను ఒంటరిగా జీవించాలని కోరుకోదు. ఆ నిర్ణయం వెనుక కనిపించే కారణాలు కొన్నయితే, కనిపించన..

₹300.00

TAO-Saagipo Haayigaa|డావో - సాగిపో... హాయిగా!

TAO-Saagipo Haayigaa-డావో - సాగిపో... హాయిగా!సర్వోత్తమంగా ఉండాలని మరీ అంత తీవ్రంగా ప్రయత్నించకు. అతి..

₹150.00

Antharhita|అంతర్హిత

'బహుముఖ ఇతివృత్తాన్ని' ఎంచుకొని ఒక 'బాధ్యత గల' సామాజిక నవల రాయటం చాలా కష్టం. అందులోనూ అవి వర్తమాన గ్..

₹220.00

Bangaru Kathalu|బంగారు కథలు

బంగారు కథలు - విష్ణుమ రాగలీనబొమ్మలు:  పూజారి మునిరత్నం      ..

₹50.00

Boumaneeyam|బౌమనీయం - ఆధునికత నుంచి ద్రవాధునికత దాకా

ప్రపంచీకరణలోని ఆధునికత దశను ప్రఖ్యాత సామాజిక శాస్త్రవేత్త జిగ్మంట్ బౌమన్ 'ద్రవాధునిక కాలం' అంటాడు. ద..

₹395.00

C/o Kuchimanchi Agraharam|C/o కూచిమంచి అగ్రహారం కథలు

పూర్తిగా సజీవపాత్రలను తీసుకొని కథల్లో రాయడం బహుశా ఇదే ప్రథమ ప్రయోగమని చెప్పాలి.తన చుట్టూ జరిగిన సన్న..

₹150.00

Charitradaarullo|చరిత్రదారుల్లో

వేంకటేశ్వరునికి పరమభక్తుడై ఎన్నోసార్లు దర్శించి అనేక కైంకర్యాలు చేసి కవితాకన్యను కూడా సమర్పించిన కృష..

₹180.00

DECEMBER POOLU 2022 | డిసెంబర్ పూలు 2022

ఇదొక కొత్త సంకలనం. గొప్ప కథలు, ఉత్తమ కథలు, ఎంపిక చేసిన కథలు... వగైరా ముద్రలేం లేకుండా స్వచ్ఛంగా వచ్చ..

₹130.00

Showing 1 to 12 of 36 (3 Pages)
Special BooksAll Books are here